Vuokra-Jussi Oy:n vuokrausehdot
Varaamalla tuotteen sitoudut noudattamaan näitä vuokrausehtoja.

Tuote tulee palauttaa siinä kunnossa kuin se oli vuokralle annettaessa.

Vuokrattava tuote lisävarusteineen on Vuokra-Jussi Oy:n omaisuutta

Vuokraus
-Maksu hoidetaan ennen vuokrauksen alkua, paikanpäällä tai ennakkoon
-Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan aina vuokrauksen yhteydessä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla tavalla.
-Tuotteen voi viedä Suomen rajojen ulkopuolelle vain erikseen sovittuna.
-Mikäli asiakas haluaa jatkaa vuokrausaikaa, tulee asiasta sopia vuokranantajan kanssa hyvissä ajoin ennen vuokrausajan loppua. Tällöin lisämaksu hoidetaan palautuksen yhteydessä.
 
Vahingot
-Asiakas on vastuussa kaikista vahingoista sekä katoamisista, joita tuotteelle ja lisävarusteille tapahtuu vuokrauksen aikana.
-Asiakas on velvollinen korvaamaan tuotteelle tai lisävarusteille aiheutuneet vahingot niiden todellisen arvon mukaan.
-Mikäli vuokraaja luovuttaa tuotteen kolmannelle osapuolelle, vuokraaja on myös tällöin täysin vastuussa tuotteelle tapahtuvista vahingoista.

Pyörien vuokraus
Omavastuu on 500 €.
Varkauksien osalta omavastuu on 1000 €, mikäli pyörä on asianmukaisesti lukittu kiinni kiinteään rakenteeseen tai varastetaan lukitusta tilasta (näkyvät murtojäljet). Mikäli lukitsematon pyörä varastetaan, asiakas on velvollinen korvaamaan sähköpyörän sen todellisen arvon mukaan (3 999 €).
Pienet vauriot kuten kaatumisesta aiheutuneet osien rikkoontumiset ja lommot tarkastetaan tilanteen mukaan ja korvaussumma on huollon kustannusten summa.
-Jos sähköpyörä palautetaan sovitun määräajan jälkeen, asiakas suorittaa lisämaksun.
-Jos asiakas palauttaa pyörän ennen sovittua määräaikaa, hän ei ole oikeutettu maksetun vuokraushinnan palautukseen.
 
Asiakkaan vastuu
-Asiakas vakuuttaa sitoutuvansa huolehtimaan tuotteesta niin, että tuote on aina lukittuna/lukitussa tilassa, kun tuote on ilman valvontaa. -Sähköpyörä tulee lukita johonkin kiinteään kohteeseen.
-Asiakas huolehtii, että kaikki irrotettavat lisävarusteet ovat tällöin asiakkaan mukana.
 -Varkauden tai liikennevahingon sattuessa asiakkaan tulee ottaa välittömästi yhteys poliisiin ilmoituksen tekoa varten, sekä ottaa välittömästi yhteys myös vuokranantajaan.
-Asiakas on täydessä vastuussa kaikista vahingoista, kunnes pyörä on palautettu ja sen on todettu olevan moitteettomassa kunnossa.
 
Turvallisuus
-Pyöräilyyn liittyy aina omat riskinsä. Käyttäessään sähköpyörää asiakas tekee sen täysin omalla vastuullaan. Emme vakuuta asiakasta henkilö- tai omaisuusvahinkojen varalta.
-Asiakkaalla ei ole oikeuksia vaatia korvauksia vuokraajalta henkilö- tai omaisuusvahinkojen sattuessa, kun tuote on asiakkaalle vuokrattuna.
-Annamme käyttökoulutuksen laitteeseen tarvittaessa.
-Vuokra-Jussi Oy voi kieltäytyä vuokraamasta tuotetta ilman erillistä syytä.

Peruutukset
-Peruutukset varauksista tulee tehdä viimeistään vuokrausta edeltävänä päivänä sähköpostilla tai puhelimella.
Jos peruutusta ei tehdä, veloitamme 50 % varauksen hinnasta.